Şirket hedeflerini gerçekleştirecek, geliştirecek, şirketi geleceğe büyüyerek taşıyacak bir insan Kaynakları istiyor musunuz?

Bunun için de, uygun insanla çalışma, doğru ve gelişmeye açık sistemler kurarken, motivasyonu göz ardı etmeyen, belirli zamanlarda ölçümlerle sorularımıza cevap bulacağımız ve yeni oluşturulan politikalara hızla uyum sağlayacak bir insan kaynakları gerek.

İşte bu noktada bir işletmede İnsan kaynakları konularının tamamını içeren " Bütünsel İnsan Kaynakları" projemizle sizlere bunları sağlıyoruz.
Bu projeyle bir işletmede yapılan uygulamaların öncelikle, yasal yapıya uygun uygulamalarla ileride hukuki yaptırıma veya cezaya muhatap olunmaması, Tecrübe edilmiş, genel kabul görmüş ve gelişmeye açık sürdürülebilir uygulamaları devreye alarak hedeflerinizi gerçekleştirmede insan kaynaklarınızı en üst seviye çıkarıyoruz.

Nasıl Çalışıyoruz;

Öncelikle işletmenizde bir çalışma yaparak yeni yapılması ve/veya iyileştirilmesi gerekenleri belirliyoruz. Bu doğrultuda çalışma planları hazırlayarak belirlenen takvim doğrultusunda verilmesi gereken eğitimleri ilgili personele veriyoruz ve akabinde işletmede alan çalışmasına başlayarak çalışmaları sürdürüyoruz. Tüm çalışmalar sonunda yapılanlar raporlanarak yönetime sunuluyor ve sürdürülebilir sistemler hayata geçiriliyor.

Alan çalışmaları yönetimin belirlediği çalışan veya yöneticilerle birlikte gerçekleştirilmektedir.

Çalışma sonunda Tüm süreçler tamamlanmış, ilgili belge, form, dokuman, talimat, yönetmelik vb. tamamlanmış ve kullanıma alınmış ve sürdürülebilir hale getirilmiş olmaktadır.

Genel olarak neler yapıyoruz.

Genel olarak her işletmede olmazsa olmaz olan aşağıdaki konular dahilinde yukarıda belirttiğimiz yöntemle çalışmalar yapılmaktadır. Bunların dışında yapılan ön çalışma veya çalışma esnasında ortaya çıkan işletmeye özel insan kaynakları konularındaki ihtiyaçlarda gerçekleştirilmektedir.

Bu proje çerçevesinde bir işletmede İnsan Kaynakları konusunda neleri yapıyoruz,

 • Prosedürlerin hazırlanması,
 • İş analizlerinin yapılması,
 • Norm kadroların oluşturulması,
 • Yetkinliklerin belirlenmesi,
 • Eleman alma, seçme yerleştirme sürecinin hayata geçirilmesi,
 • Oryantasyon planlarının hazırlanması,
 • Personel yönetim planının hazırlanması,
 • Görev tanımlarının hazırlanması,
 • Organizasyon şemasının oluşturulması,
 • Yeni giren personel için Ara Performans sisteminin oluşturulması,
 • Kariyer - Rotasyon planlarının oluşturulması,
 • Misyon, Vizyon, Temel Değerler ve Amaçların belirlenmesi,
 • Yönetim stratejilerinin belirlenmesi,
 • Stratejik Yönetim Planlarının oluşturulması,
 • İşletme Durum analizinin yapılması,
 • Kuruluş içi analizlerin yapılması,
 • İş süreçlerinin saptanması ve süreç haritalarının yapılması,
 • Hedeflerle yönetim planının oluşturulması,
 • Stratejik hedeflerin saptanması,
 • Bölüm hedefleri ve Eylem planlarının hazırlanması,
 • Bölüm hedefleri Ara değerlendirme sisteminin oluşturulması,
 • Kişisel hedeflerin ve Çalışma şekli hedeflerinin belirlenmesi,
 • Performans değerlendirme sistemi ön çalışmasının yapılması,
 • Performans Değerlendirme yaklaşım anketinin yapılması,
 • Hedeflere göre performans değerlendirme sisteminin kurulması ve uygulamaya geçilmesi,
 • Yetkinlik bazlı Performans değerlendirme sisteminin kurulması,
 • Yetkinlik ve Hedeflerin ortak kullanımıyla [ Bazı yönetim kademesindeki personel için ] hayata geçirilmesi,
 • İşletme atmosferi değerlendirme anketinin hazırlanması ve uygulamaya geçilmesi,
 • Tasalanabilir Performans sisteminin Uygulamaya alınması,
 • Ekip çalışması ve problem çözme ve Ekip oluşturma,
 • Öneri Ödül sisteminin kurulması,
 • Eğitim ihtiyaç analizi, Eğim planlama, Eğitimin etkinliğinin ölçülmesi.


 • Bütünsel IK
 • IK Test
 • IK Uygulama
 • Stratejik Satınalma
 • Lojistik - Depo - T.Z.Y.
 • IK' cı Olmayanlar için
İnsan Kaynakları Uygulamaları
TEM GRUP / Tüm Eğitimler Merkezi

1374 Sokak No:6 Kat:2-204
Büyükbaş İş Merkezi
Hilton Hotel Yanı
Çankaya / İZMİR

Tel: 0232 408 54 14 - 0544 232 80 64

info@ikuygulamalari.com