IK' cı olmayanlar için IK Uygulamaları

Bu IK uygulamaları;
IK profesyonellerinin dışında, işletme yöneticileri, ara kademe yöneticiler ve IK ya ilgi duyan her kesimin IK uygulamaları konusunda en az IK uygulayıcıları seviyesinde IK uygulamalarını yaratıp sürdürülebilir hale getirebilmesi için hazırlanmıştır.

[içerikle ilgili konuların bazılarını aşağıda görebilisiniz ]
Bu uygulamalarla İnsan Kaynaklarının Tüm süreçlerinin neler olduğu, nelerin nasıl yapıldığını anlatımlar ve örneklerle sade ve anlaşılabilir bir dil kullanılarak IK cı olmayanların da anlayabileceği şekilde özel olarak hazırlanmıştır.
Ik cı olmayan tüm Yöneticilerin, ara kademedeki yöneticilerin İK konularında kendilerini geliştirmeleri, İnsan kaynaklarını ilgilendiren her türlü toplantılarında bilinçli olarak önerilerini sunma, sorumluluğundaki personelin İK konularındaki her türlü sorularına doğru ve bilinçli olarak yaklaşarak ve cevaplayabilecektir.

CD' de Tamamen uygulamaya yönelik detaylı anlatımlar, Uygulama örnekleri, örnek formlar, kendinize uyarlayabileceğiniz düzenlenebilir dosya içinde tüm formlar bulunmaktadır. Ayrıca IK Tüm konuların detaylı anlatıldığı 308 sayfa [DIN-A5 ] Kitap


Kitap İçerik detayları,

KİTAP ta ise Çalışma Hayatını ilgilendiren İK süreçleri ve yasal süreçlerin anlatıldığı tam 305 sayfa karton kapak kitap (DIN A5)
Kitap aşağıdaki konuları içermekte, anlatımlarda özellikle uygulamaya yönelik konularda dikkat etmeniz gerekenler ve ilgili konulardaki önerilerimizle bereber işgücü performans hesaplamaları formülleri belirtilmiştir.

 • İnsan Kaynakları ve Çalışma hayatı
 • insan Kaynakları Yönetiminde Aşamalar
 • insan kaynaklarının planlanması.
 • insan kaynakları seçme ve yerleştirme .
 • insan kaynaklarının geliştirilmesi.
 • insan kaynaklarının motivasyonu.
 • insan kaynaklarında performans değerlendirme ve ölçme.
 • Stres yönetimi.
 • Ücret yönetimi.
 • iş Analizi
 • iş Tanımları
 • işe Alma ve Yerleştirme
 • Prosedür ve Adımlar
 • iş Analizi ve Personel Profili
 • Meslek yetkinliği
 • Meslek deneyimi
 • Anlayış ve kavrama özelliği
 • Kişisel özellikler
 • Sosyal özellikler
 • Beklentiler
 • Personel talebi
 • iş başvurusu
 • iş Başvuru Formu
 • Değerlendirme
 • Değerlendirme yaparken kaçınmanız gerekenler:
 • Kabul ve Red bildirimi
 • iş Sözleşmesi
 • işçi özlük dosyası
 • Yeni işçiden talep edilecek belgeler
 • Çalışma Şartları Bildirimi
 • Oryantasyon.
 • Kurumsal Çalışma İlkeleri
 • Örnek Çalışma İlkelerimiz
 • Çalışma hayatında Düzenlemeler
 • Telafi çalışması
 • Kısa çalışma
 • Kısa çalışma sebepleri
 • Çalışma süresinden sayılan haller
 • Ücretsiz izin uygulaması
 • Ücret
 • Ücret ekleri
 • işsizlik sigortası
 • Ücret garanti fonu
 • Yıllık ücretli izin ve süresi
 • Toplu izin
 • iş Sağlığı ve Güvenliği
 • işyeri sendika temsilcisi
 • Performans Değerlendirme
 • işe Alım Sürecinde Performans değerlemenin Önemi
 • Çalışana İmza Karşılığında Verilecek Belgeler
 • Çalışma Süresince Performans değerlendirme konusunda dikkat edilecek konular
 • Performans Değerlendirme Kriterlerinin Belirlenmesi
 • Performans Değerlendirmede Verimlilik Kriteri
 • Süre Bakımından Verimlilik Kriteri
 • Üretim Miktar Bakımından Verimlilik Kriteri
 • Üretimin Kalitesi Bakımından Verimlilik Kriteri
 • Örnek İş Hedefleri
 • Örnek Kişisel Gelişim Hedefleri
 • Performans Sözleşmesi
 • Düşük Performans Nedeniyle İş sözleşmesinin Feshinde bunlara dikkat ediniz


 • 4857 sayılı iş Kanununun getirdiği yenilikler
 • Genel prensipler
 • iş güvencesi kapsamında olanlar
 • iş güvencesi kapsamı dışında olanlar
 • iş Kanununun iş güvencesi maddeleri ve gerekçeleri
 • 4857 sayılı iş Kanunu Özet tablo 137
 • Yargı
 • iş Güvencesine ilişkin kavramlar
 • Aile Yükümlülükleri
 • Altı Aylık Kıdem
 • Analık Halinde Çalışma
 • Bekleme Süresi
 • Sürekli ve Süreksiz iş
 • Sürekli ve Süreksiz İş Sözleşmeleri
 • Belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesi
 • Belirli Süreli İş Sözleşmesi
 • Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi
 • Belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesi ayırımı
 • Kısmî süreli ve tam süreli iş sözleşmesi
 • Çağrı üzerine çalışma
 • Deneme süreli iş sözleşmesi
 • Takım sözleşmesi ile oluşturulan iş sözleşmeleri
 • Geçici iş ilişkisi
 • Toplu iş sözleşmesi
 • Sözleşmenin tarafları
 • Toplu iş sözleşmesinin hükmü
 • Toplu sözleşme süreci
 • Feshin geçerli sebebe dayandırılması
 • işçinin Yetersizliğinden Kaynaklanan Sebepler
 • işçinin Davranışlarından Doğan Sebepler
 • işletmenin, İşyerinin veya İşin Gereklerinden
 • işyeri dışından kaynaklanan sebepler
 • işyeri içi sebepler
 • ihtar
 • Sözleşmenin feshinde usul
 • Bildirim Süresi ( İhbar Öneli )
 • Bildirimsiz Fesih ( Haklı Nedenle Derhal Fesih )
 • Bireysel İşçi Çıkarma
 • Çalıştırılmayan Süre İçinde Ücret
 • Fesih Bildirimi
 • Fesih Hakkının Kötüye Kullanılması
 • Geçerli Sebep Oluşturmayan Haller
 • Haklı Neden
 • 1spat Yükümlülüğü
 • iş Sözleşmesi
 • işin Gereklerinden Kaynaklanan İhbarlı Fesih
 • işyeri dışından kaynaklanan geçerli sebepler:
 • işyeri içi geçerli sebepler:
 • işçinin Davranışlarından Kaynaklanan İhbarlı Fesih
 • işçinin Verimliliği
 • işe Başlatılmama
 • işe Başlatmak Zorunluluğu
 • işte Esaslı şekilde değişiklik yapılması
 • Yeni iş arama izni
 • Çalışma belgesi
 • Toplu İşçi Çıkarma
 • Özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru çalıştırma zorunluluğu
 • işverenin ödeme aczine düşmesi
 • Çalışma hayatının denetimi ve teftişi


 • Bütünsel IK
 • IK Test
 • IK Uygulama
 • Stratejik Satınalma
 • Lojistik - Depo - T.Z.Y.
 • IK' cı Olmayanlar için
İnsan Kaynakları Uygulamaları
TEM GRUP / Tüm Eğitimler Merkezi

1374 Sokak No:6 Kat:2-204
Büyükbaş İş Merkezi
Hilton Hotel Yanı
Çankaya / İZMİR

Tel: 0232 408 54 14 - 0544 232 80 64

info@ikuygulamalari.com

Digital CD + Kitap
[ Basılı gönderilmemektedir ]
Kredi Kartına 12 Aya kadar taksitle  alabilirsiniz.