İnsan Kaynakları Uygulamaları / İK için neler gerekli....

Bu IK Uygulamaların tamamını kendinize özgü düzenleyebilirsiniz. Uygulamalar örneklerle desteklenmiştir.

Bu IK Uygulamaları.CD' si içinde,  İnsan kaynakları süreçlerinizde size gerekli olabilecek,
 • Seçme Yerleştirme   [ seçme yerleştirme konularında anlatım ve formlar],
 • 160 ayrı pozisyonu içeren hazır Görev Tanımları,
 • ik uygulamalarında gerekli olan 10 ayrı örnek sözleşme,
 • Kendinize özel düzenleyebileceğiniz İ.K. ve Çalışma hayatı Yönetmelikleri
 • IK uygulamalarınzıda kullanacagınız 35 ayrı kendinize özgü yapabileceğiniz hazır form,
 • 11 ayrı İ.K. Prosedürü,
 • Performans El kitabı,
 • Değerlendirme Prosedürü,
 • Perfoman Gösterge ve formullari,
 • Performans Değrlendirme formları,
 • Yetkinlik değerlendirme formları ve sonuçların kullanılması,
 • Çalışanlarınıza uygulayabileceğiniz 5 ayrı içerikte anket,
 • Çeşitli durumlar için 11 ayrı tutanak örneği,
 • uygulamalarınızda örnek alacağınız 61 adet yargıtay kararı, 
 • iş kanunu,
 • Sendikalar kanunu,
 • TSGL yasası,
 • 18 ayrı konuyu içeren insan kaynakları uzmanlık düzeyinde Egitim Slaytları bulunmaktadır..

CD ve 197 sayfa Karton Kapak kitaptan oluşmaktadır. CD de uygulamaya yönelik yukarıda belirttiğimiz konuları içeren uygulamalar bulunmakta, kitapta ise insan kaynakları konularında detaylı anlatımlar bulunmaktadır

Kitapta neler bulunmaktadır.,

KİTAP ta ise Çalışma Hayatını ilgilendiren İK süreçleri ve yasal süreçlerin anlatıldığı tam 197 sayfa karton kapak kitap (DIN A5)
Kitap aşağıdaki konuları içermekte, anlatımlarda özellikle uygulamaya yönelik konularda dikkat etmeniz gerekenler ve ilgili konulardaki önerilerimizle bereber işgücü performans hesaplamaları formülleri belirtilmiştir.

 • İnsan Kaynakları ve Çalışma hayatı
 • insan Kaynakları Yönetiminde Aşamalar
 • insan kaynaklarının planlanması.
 • insan kaynakları seçme ve yerleştirme .
 • insan kaynaklarının geliştirilmesi.
 • insan kaynaklarının motivasyonu.
 • insan kaynaklarında performans değerlendirme ve ölçme.
 • Stres yönetimi.
 • Ücret yönetimi.
 • iş Analizi
 • iş Tanımları
 • işe Alma ve Yerleştirme
 • Prosedür ve Adımlar
 • iş Analizi ve Personel Profili
 • Meslek yetkinliği
 • Meslek deneyimi
 • Anlayış ve kavrama özelliği
 • Kişisel özellikler
 • Sosyal özellikler
 • Beklentiler
 • Personel talebi
 • iş başvurusu
 • iş Başvuru Formu
 • Değerlendirme
 • Değerlendirme yaparken kaçınmanız gerekenler:
 • Kabul ve Red bildirimi
 • iş Sözleşmesi
 • işçi özlük dosyası
 • Yeni işçiden talep edilecek belgeler
 • Çalışma Şartları Bildirimi
 • Oryantasyon.
 • Kurumsal Çalışma İlkeleri
 • Örnek Çalışma İlkelerimiz
 • Çalışma hayatında Düzenlemeler
 • Telafi çalışması
 • Kısa çalışma
 • Kısa çalışma sebepleri
 • Çalışma süresinden sayılan haller
 • Ücretsiz izin uygulaması
 • Ücret
 • Ücret ekleri
 • işsizlik sigortası
 • Ücret garanti fonu
 • Yıllık ücretli izin ve süresi
 • Toplu izin
 • iş Sağlığı ve Güvenliği
 • işyeri sendika temsilcisi
 • Performans Değerlendirme
 • işe Alım Sürecinde Performans değerlemenin Önemi
 • Çalışana İmza Karşılığında Verilecek Belgeler
 • Çalışma Süresince Performans değerlendirme konusunda dikkat edilecek konular
 • Performans Değerlendirme Kriterlerinin Belirlenmesi
 • Performans Değerlendirmede Verimlilik Kriteri
 • Süre Bakımından Verimlilik Kriteri
 • Üretim Miktar Bakımından Verimlilik Kriteri
 • Üretimin Kalitesi Bakımından Verimlilik Kriteri
 • Örnek İş Hedefleri
 • Örnek Kişisel Gelişim Hedefleri
 • Performans Sözleşmesi
 • Düşük Performans Nedeniyle İş sözleşmesinin Feshinde bunlara dikkat ediniz


 • 4857 sayılı iş Kanununun getirdiği yenilikler
 • Genel prensipler
 • iş güvencesi kapsamında olanlar
 • iş güvencesi kapsamı dışında olanlar
 • iş Kanununun iş güvencesi maddeleri ve gerekçeleri
 • 4857 sayılı iş Kanunu Özet tablo 137
 • Yargı
 • iş Güvencesine ilişkin kavramlar
 • Aile Yükümlülükleri
 • Altı Aylık Kıdem
 • Analık Halinde Çalışma
 • Bekleme Süresi
 • Sürekli ve Süreksiz iş
 • Sürekli ve Süreksiz İş Sözleşmeleri
 • Belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesi
 • Belirli Süreli İş Sözleşmesi
 • Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi
 • Belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesi ayırımı
 • Kısmî süreli ve tam süreli iş sözleşmesi
 • Çağrı üzerine çalışma
 • Deneme süreli iş sözleşmesi
 • Takım sözleşmesi ile oluşturulan iş sözleşmeleri
 • Geçici iş ilişkisi
 • Toplu iş sözleşmesi
 • Sözleşmenin tarafları
 • Toplu iş sözleşmesinin hükmü
 • Toplu sözleşme süreci
 • Feshin geçerli sebebe dayandırılması
 • işçinin Yetersizliğinden Kaynaklanan Sebepler
 • işçinin Davranışlarından Doğan Sebepler
 • işletmenin, İşyerinin veya İşin Gereklerinden
 • işyeri dışından kaynaklanan sebepler
 • işyeri içi sebepler
 • ihtar
 • Sözleşmenin feshinde usul
 • Bildirim Süresi ( İhbar Öneli )
 • Bildirimsiz Fesih ( Haklı Nedenle Derhal Fesih )
 • Bireysel İşçi Çıkarma
 • Çalıştırılmayan Süre İçinde Ücret
 • Fesih Bildirimi
 • Fesih Hakkının Kötüye Kullanılması
 • Geçerli Sebep Oluşturmayan Haller
 • Haklı Neden
 • 1spat Yükümlülüğü
 • iş Sözleşmesi
 • işin Gereklerinden Kaynaklanan İhbarlı Fesih
 • işyeri dışından kaynaklanan geçerli sebepler:
 • işyeri içi geçerli sebepler:
 • işçinin Davranışlarından Kaynaklanan İhbarlı Fesih
 • işçinin Verimliliği
 • işe Başlatılmama
 • işe Başlatmak Zorunluluğu
 • işte Esaslı şekilde değişiklik yapılması
 • Yeni iş arama izni
 • Çalışma belgesi
 • Toplu İşçi Çıkarma
 • Özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru çalıştırma zorunluluğu
 • işverenin ödeme aczine düşmesi
 • Çalışma hayatının denetimi ve teftişi

Ayrıca: CD içinde İnsan Kaynakları uzmanlık eğitimlerimizde kullandığımız, sizinde işletme içi personele vereceğiniz eğitimlerde kullanabileceğiniz 18 ayrı insan kaynakları konularını içeren slaytlar bulunmaktadır.
Slaytlar özel olarak düzenlenmiş, ayrıca bir anlatıma gerek kalmadan anlaşılacak şekilde hazırlanmıştır.

IK Eğitim Slayd Konuları

 • insan Kaynakları Yönetiminin Amaç ve İlkeleri,
 • insan Kaynakları Yönetim Süreçleri,
 • insan Kaynakları Planlaması,
 • Seçme Yerleştirme,
 • iş Analizi Yöntem ve Teknikleri,
 • Performans Değerlendirme,
 • Kariyer Planlama ve Rotasyon,
 • Çatışma ve Çatışmayı Yönetme Yaklaşımları,
 • iletişim,
 • insan Kaynaklarında Eğitim,
 • iş Değerleme ve Ücret Yönetimi,
 • Örgüt İklimi ve Kurum Kültürü,
 • Motivasyon Teknikleri,
 • Stres Yönetimi,
 • Toplam Kalite Yönetiminde insan kaynaklarının yeri ve önemi,
 • Zaman Yönetimi
 • iş Kanunu,
 • TSGLY
Digital CD + Kitap
[ Basılı gönderilmemektedir ]

 • Bütünsel IK
 • IK Test
 • IK Uygulama
 • Stratejik Satınalma
 • Lojistik - Depo - T.Z.Y.
 • IK' cı Olmayanlar için
İnsan Kaynakları Uygulamaları
TEM GRUP / Tüm Eğitimler Merkezi

1374 Sokak No:6 Kat:2-204
Büyükbaş İş Merkezi
Hilton Hotel Yanı
Çankaya / İZMİR

Tel: 0232 408 54 14 - 0544 232 80 64

info@ikuygulamalari.com

Dikkat..! Bu sayfa yalnızca İK Form örneklerini içerir, şayet tüm İK konularına ait anlatım ve örnekleri daha geniş incelemek istiyorsanız Bütünsel İK Uygulamalarını inceleyiniz.. ilgili sayfaya yukarıdaki menüden veya buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Kredi Kartına 9 Aya kadar taksitle  alabilirsiniz.