BÜTÜNSEL İK UYGULAMALARI
Aşağıdaki Tüm konular DİGİTAL İNDİRMELİ TEK UYGULAMA İçinde adım adım yazılı olarak örneklerle anlatılmış, Örnek ve kendinize uyarlayabileceğiniz formlar bulunmakta, ayrıca birçok konuda kolay anlaşılması için konulara ait uygulama kılavuzlarıyla ve hızlı ip uçlarıyla desteklenmiştir.
İNSAN KAYNALARI UYGULAMALARI
 • İK Geliştirme
 • İK Geliştirme kılavuzu
 • İK Eylem Planları
 • İK Geliştirme Anketleri
 • İK Geliştirme Eylem Planları
 • Prosedür Hazırlama
 • Prosedür Hazırlama Prosedürü
 • Detaylı Prosedür Örnekleri
 • Örnek Boş Prosedür Hazırlama Formları
 • Öneri Sistemi Uygulama Talimatı
 • İş Analizleri,
 • İş Analizi nedir,
 • Nasıl yapılır,
 • Yöntemler,
 • Örnek analiz formları
 • İş Analizi Yeterlilik Değerlendirmesi
 • İş Değerleme
 • İş Değerleme Kılavuzu - Puanlama
          Yöntemi
 • İş Değerleme Faktör Derece Tanımları
 • Örnek İş Değerleme - Puanlama Yöntemi
 • İş Değerleme Yöntemleri   
 • Norm Kadro
 • Nasıl yapılır
 • Örnek formlar
 • Yetkinlikler
 • Yetkinlik nedir, Nasıl belirlenir,
 • Yetkinlik profilleri,
 • Hangi yollarla yapılır,
 • Örnek yetkinlikler ve alt açılımları
 • Yetkinlik Ağırlıklandırma
 • Yetkinlik Kılavuzu örneği
 • Yetkinlik Değerlendirme Formları
 • Eleman Seçme yerleştirme
 • Seçme yerleştirme süreci detaylı anlatım
-
 • Seçme yerleştirmede kullanılan tüm belgeler, formlar, prosedürler,
 • Eleman seçme yerleştirme süreçleri
 • Oryantasyon
 • Oryantasyon Eğitim Formları
 • Oryantasyon Eğitim Süreci
 • Oryantasyon Eğitimi Prosedürü
 • Personel Yönetim Planı
 • İK Planlama
 • İK Planlama Süreci
 • İK Planlama Eylem Planı
 • Beceri Envanteri
 • Yetenek Yönetimi
 • Yetenek Yönetim Süreci Adımları
 • Yetenek Kategorilerinin Belirlenmesi
 • Yetenek Yönetimi Kılavuzu
 • Görev Tanımı
 • Görev tanımı nasıl hazırlanır


 • Görev Tanımında neler bulunur
 • Görev Tanımı Hazırlama prosedürü
 • Görev tanımı örnek formlar
 • Örnek birçok görev tanımı
 • Organizasyon Planı Oluşturma
 • Nasıl Oluşturulur.
 • Örnek Planlar
 • Ara Performans Değerlendirme
 • Nedir, Nasıl yapılır
 • Kariyer  - Rotasyon
 • Kariyer- Rotasyon Planı nasıl hazırlanır
 • Rotasyon takvimi nasıl hazırlanır
 • Örnek rotasyon takvimi
 • Rotasyon bitimi Raporu nasıl hazırlanır
 • Kariyer planlama
 • Rotasyon planlama
 • Rotasyon nasıl yapılır,
 • Örnekler ve formlar
PERFORMANS DEĞERLENDIRME
 • Performans değerlendirme nedir, nasıl ve niçin yapılır,
 • Performans değerlendirme yöntemleri
 • Ön Çalışma Kılavuzu
 • Performans Değerlendirme Kılavuzu
 • Performans değerlendirme Kapsam planı
 • Yetkinlik bazlı değerlendirme nedir nasıl yapılır,
 • Genel Temel Yeterlilikler
 • Hedef Bazlı değerlendirme nedir nasıl yapılır,
 • Hedef  ve Yetkinlik Birlikte Performans Değerlendirme nasıl yapılır,
 • Çoklu Değerlendiricili [180 - 360 Derece] Performans değerlendirme nasıl yapılır,
 • Hedef Bazlı Performans değerlendirme soruları nasıl hazırlanır,
-   
 • Yetkinlik Bazlı performans değerlendirme soruları nasıl hazırlanır, [ Örnek kullanabileceğiniz yaklaşık 200 adet soru]
 • Performans Yönetim Sistemi Prosedürü
 • Performans Değerlendirme Prosedürü
 • Performans Görüşmeleri İçin İpuçları
 • Performans Takip Formu-Örnekleri
 • Performans Değerlendirme Rehberi
 • Performans  sonrası  Değerlendirme anketi
 • Performans Öz değerlendirme Formu
 • Performans değerlendirme ağırlıklandırması nedir nasıl yapılır.
 • Çok Detaylı Uygulayabileceğiniz çalışan memnuniyet anketi
 • Performans değerlendirme yaklaşım anketi,
-   

 • Performans Görüşme Sonuç Formu örneği
 • İşçi, memur, Yönetici için ayrı ayrı örnek değerlendirme formları
 • İşçi, memur- yöneticiler için ayrı ayrı performans Eğitim slâytları,
 • Eğitim İhtiyaç Talep Formu
 • Eğitim Konu Listesi
 • Performans Değerlendirme El Kitabı
 • 15 farklı Performans Değerlendirme Formları
 • Performans Planlama ve Değerlendirme Formu
 • Performans Değerlendirme formu seviyeleri
 • Performans Değerlendirme formu kriterleri
 • Hedef bazlı değerlendirmeNedir, Nasıl Yapılır
 • Ölçme ve Hedef belirleme
-  
 • Neyin Ölçüleceğine karar verme
 • Performans Değerlendirme -Kişisel hedefler,
 • Kapsam İçi Performans Değerlendirme
 • Kapsam dışı Performans Değerlendirme [Sonuç formu kullanım örneği
 • Hedef ve Yetkinlik bir arada performans değerlendirme nasıl yapılır,
 • 360 derece değerlendirme - Çoklu Değerlendirme
 • Anketler;
 • ÇMA-Çalışan Memnuniyeti Anketi
 • Personel Memnuniyeti Anketi
 • Personel Motivasyonu Anketi
 • İşletme Atmosferi Değerlendirme Anketi
 • Performans Değerlendirme Yaklaşımı Anketi
 • Dış Müşteri Memnuniyet Anketi

HEDEFLERLE-YONETIM
EKIP-CALISMASI
SEÇME - YERLEŞTİRME
 • Hedeflerle Yönetim
 • Hedeflerle yönetim nedir,
 • Neleri içermelidir,
 • Nasıl olmalıdır,
 • Neler dikkat etmemiz gerek,
 • Stratejik hedefler nedir nasıl oluşturulur
 • Bölüm Hedefleri Nedir niçin ve nasıl hazırlanır,
 • Bölüm hedefleri ara değerlendirme nedir, niçin yapılır,
 • Kişisel hedefler hazırlanması,
 • Çalışma şekli hedefleri nedir niçin ve nasıl hazırlanır
 • Örnek hedef tabloları uygulamaları.

 • Ara Performans,
 • Ara performans ölçümü nedir, kimlere yapılır,
 • Örnek ara performans değerlendirme formu
 • KGK-Kurumsal Gelişim Kurulu Görevleri
 • Performans Hedeflerini Belirlemek İçin İpuçları
 • 10 adımda hedef
 • Başarı planları nedir, nasıl hazırlanır.
 • Eylem Planları
 • Eylem planları nedir, neden oluşturmak gerekir.
 • Örnek Eylem planları

 • Ekip Çalışması Problem çözme
 • Problem çözme aşamaları,
 • Problemin boyutunun ortaya konulması,
 • Problemin unsurları,
 • Önlemler,
 • Hedefler
 • Teknikler, vb..
 • Ekip Oluşturma Süreci
 • Yüksek Performanslı Bir Ekip Oluşturma İpucu
 • Ekip çalışması Karar Süreçleri Çalışması
 • Ekip çalışması ve Problem çözme konusunda eğitim ve örnek çalışmanın anlatıldığı Slayt

 • Seçme Yerleştirme Süreci
 • Mülakat Süreci ve Türleri
 • Aday Mülakata Nasıl Davet Edilir
 • Üst Düzey Mülakat
 • Son Görüşme Nasıl Yapılır
 • Yeni Personel İşe Başlatma
 • Çıkış Mülakatı Nasıl Yapılır
 • İş Sözleşmeleri
 • Personel Taleplerini Karşılama Prosedürü
 • Başvuru Sonuçlarının Geri Bildirim Prosedürü
 • Personel Yönetmeliği
 • Çok Detaylı Mülakat Soruları
 • Mülakat Kılavuzu
 • Yeni Personel Başlatma Rehberi
AKRAN DESTEĞİ - KOÇLUK - MENTORLUK
İNOVASYON
ISYERINDE-DISIPLIN
ONERI-ODUL-SISTEMI
 • Koçluk Süreçleri
 • İşyerinde Mentorluk
 • Koçluğun Önemi
 • Koçluğun örgütsel yararları
 • Koçluk nasıl çalışır
 • Koçluk Teknikleri
 • Mentorlukta Davranış- İpuçlar
 • Mentorluk Toplantı Şablonu
 • Mentorluk Performans Formu Örneği
 • Mentorlukta Davranış- İpuçları
 • Mentorluk Toplantı Şablonu
 • Mentorluk Performans Formu Örneği
 • Akran Desteği-Koçluk ve Mentorluk Kılavuzu
 • Akran Desteği-Koçluk ve Mentorluk Politikası
 • Akran Desteği-Koçluk ve Mentorluk Prosedürü
 • Akran Desteği Geri Bildirim Soruları
 • Örnek Koçluk Soruları
 • Değer Araştırma Aracı
 • Koçluk Öğrenci Geri Bildirim Soruları


 • İnovasyon Nedir- Türleri- Açılımları
 • İnovasyonun Özellikleri ve Türleri
 • İnovasyon Denetimi
 • İnovasyon İhtiyacı Tespiti
 • İnovatif Çözümler Geliştirmek
 • İnovatif Çözümlerin Değerlendirilmesi
 • İnovatif Üretim Stratejileri
 • İnovasyonları ve gayri maddi [Entelektüel Sermaye ] varlıkları nasıl koruruz
 • İnovasyonların Finansmanı
 • İnovasyonu Pazarlamak
 • İnovasyon ve IK Yönetimi
 • İnovasyon Ağları
 • İnovasyon ve Kültürlerarası ilişki
 • İnovasyon Analiz Anketi

 • Disiplin Nedir
 • Disiplinin amacı
 • Disiplinin Önemi
 • Disiplin Türleri
 • Çıkan hakkında duyuru
 • Çalışana iltifat
 • Örnek 1 İşyeri Disiplin Yönetmeliği
 • Örnek- 2  İşyeri Disiplin Yönetmeliği
 • Çeşitli Disiplin Tutanak Örnekleri
 • Disiplin Formu örnekleri
-  
 • Öneri Ödül Sistemi Nedir- Nasıl Uygulanır
 • Öneri Ödül sistemi Detaylı anlatım,
 • Öneri Ödül Sistemi uygulama talimatı,
 • Kullanılması gereken tüm form örnekleri,
 • Öneri Takip Formları
 • Bireysel veya İyileştirme Ekibi Öneri Formu
 • Öneri Değerlendirme ve Cevap Formu
 • Öneri-Ödül Derecesi Çizelgesi
 • Öneri ödül uygulama süreci,

IK YONETICI TEMEL SORUMLULUKLAR
MISYON-VIZYON-TEMEL-DEĞERLER-AMAÇ
STRATEJIK-YONETIM
SUREC-YONETIMI
 • İnsan Kaynakları Yöneticisinin Temel Sorumlulukları
 • IK 6 Temel Fonksiyonu
 • IK Yöneticisinin İşlevleri
 • Örgütlerde IK yönetiminin rolü
 • IK Önemli On Adım
 • IK Diğer Temel Fonksiyonları
 • IKY Etkileri
 • IK Yaklaşımları

 • Misyon Nedir, nasıl yazılır
 • Misyon Kılavuzu ve Örnek Misyon Şablonları
 • Vizyon Nedir Nasıl Olmalı
 • Vizyon Beyanı Kılavuzu ve Örnek Vizyonlar
 • Temel Değerler anlatım
 • Temel Değerler Kılavuzu
 • Amaç Beyanı
 • Stratejik Amaçlar
 • Amaç beyanı Kılavuzu

 • Stratejik Yönetim nedir
 • Stratejik Planlama Süreç Şeması
 • Stratejik Planlama
 • Durum Analizi
 • Paydaş Analizi
 • Kuruluş İçi Analiz
 • Örnek bir GZFT Analizi

 • Süreç Yönetimi Nedir
 • Süreç Çeşitleri
 • Seçme Yerleştirme Süreci
 • Süreç Yönetimi ve İyileştirme Prosedürü Örneği
 • Birçok örnek süreç analizleri
 • Akış Şeması Sembolleri
EĞITIMLER
SMART-HEDEFLER
TAKIM-VE-LIDERLIK
ENDUSTRIYEL-ILISKILER
 • Eğitim ihtiyaç analizi,
 • Eğitim planlama,
 • Eğitimin etkinliğinin ölçülmesi
 • Planlama, analiz, eğitimin etkinliği ölçüm formları, örneklerle anlatım.
 • Nokta Eğitimi nedir, nasıl verilir.
 • SMART Hedefler Nedir
 • SMART Hedefler nasıl belirlenir
 • SMART Hedeflerini belirleme-örnek tablo • Takım lideri ve Koordinatörü
 • Takıma iltifat
 • Lider sorumluluğu
 • Lider etkinliği
 • Üretim lideri sorumluluğu

 • Endüstriyel ilişkiler işlevleri
 • Endüstri ilişkiler kavramlar
 • Endüstri sorunlara örnek
 • Endüstri Karşılaşılan problemler
 • Endüstri çatışmanın 2 nedeni
 • Endüstri sendikanın rolü
KÜRESELLEŞME
TASARLANABILIR PERFORMANS
ISYERINDE-ETIK
DOKUMANLAR
 • Küresel IK etkileri
 • Küresel 5 fonksiyon

 • Tasarlanabilir Performans Değerlendirme nedir,
 • Hangi durumlarda nasıl uygulanır

 • İşyeri Etik ve Davranış
 • Davranış Örnekleri
 • İşyerinde İyi Örnek Olma
 • Disiplin ve koçluk
 • Mesleki Etik Kılavuzu
 • Konularda anlatımların haricinde uygulamalara yönelik 220 den fazla dokuman kullanılmıştır
DİĞER BİLGİLER
IK Uygulayıcılarına Gerekli Olacak - DİĞER ÇALISMA HAYATI

 • Bütünsel IK Uygulamaları Sistemi nedir,
 • Neler yapılması gerekir,
 • Bir Projeye Başlarken Sorulması Gereken Sorular
 • Doğru Proje Çözümünü Yaptığınızdan Emin olmak
 • İşin Bittiğini nereden biliyorsun
 • Doğru Soruları Sorma
 • Çözüm Tamamlama kontrolü
 • İş, Rol, Yetkinlik ve Beceri Analizi Kılavuzu
 • MOSCOW Önceliklendirme Analizi
 • Nedir, Nasıl yapılır
 • RACI Matrisi Nedir, Nasıl yapılır
 • RACI Matrisi örnekleri
 • SWOT analizi nedir niçin, nasıl yapılır
 • SWOT analizi uygulama örneği
 • Karar Matrisi Analizi Nedir, Adım Adım anlatım..
 • Risk Yönetimi Nedir Niçin, Nasıl uygulanır.
 • Risk Yönetimi Kılavuzu
 • Basit Temel Risk Değerlendirmesi Şablonu

 • Personel Metrikleri
 • Beyin Fırtınası nedir, niçin, nasıl yapılır
 • Beyin Fırtınası Kılavuzu
 • Affinity Diyagramı nedir niçin kullanılır,
 • Aile İşletmesini Profesyonelleştirme Niçin   nasıl yapılır,
 • Detaylı Aile İşletmesini Profesyonelleştirme  Kılavuzu
 • Yeni Personel İşe Başlatma Nedir,
 • Bir personel yeni işe nasıl başlatılır..
 • Başlatıldıktan sonra neler yapılmalı
 • Yeni Personel Başlatma Rehberi-  

-  
-   
 • Bütünsel IK
 • IK Test
 • IK Uygulama
 • Stratejik Satınalma
 • Lojistik - Depo - T.Z.Y.
 • IK' cı Olmayanlar için
İnsan Kaynakları Uygulamaları
TEM GRUP / Tüm Eğitimler Merkezi

1374 Sokak No:6 Kat:2-204
Büyükbaş İş Merkezi
Hilton Hotel Yanı
Çankaya / İZMİR

Tel: 0232 408 54 14 - 0544 232 80 64

info@ikuygulamalari.com

Kredi Kartına 12 Aya kadar taksitle  alabilirsiniz.
Bütünsel İnsan Kaynakları Uygulamaları, ( Digital CD + Kitap)
15 dakikada mailinize gönderilen indirme linki ile bilgisayarınıza indirip kurduktan sonra masaüstünde oluşan kısa yola tıklayarak bir web sayfası kullanır gibi menü halindeki konulara tıklayarak konu anlatımlarına ulaşabilirsiniz.
Konularla aynı sayfada bulunan 2 ayrı link ile form örneklerini "İncele" tıklayarak inceleyebilir isterseniz "İndir"  ile anında indirip kendinize özel uyarlayabilirsiniz. [ İnternet bağlantısı gerekmez..]
             Digital CD de;
23 Ana Konu ( aşağıda ana konuları ve alt başlıkları görebilirsiniz)
139 Bu ana konuların alt konulara ait uygulamaya yönelik pratik yazılı anlatım
Her konuya ait  alternatifli birden fazla kendinize uyarlayabileceğiniz  form ve belge bulunmaktadır.
Uygulamaları kendinize ait hem işyerinde hem evdeki, yani birden fazla bilgisayarınıza kurabilirsiniz.
           Digital Kitapta;
           Digital kitapta ayrıca belirli  konuların detaylı anlatımları bulunmaktadır.