Bütünsel İnsan Kaynakları Uygulamaları, örneklerle anlatım

Bütünsel IK Uygulamaları ile bir işletmede, insan kaynakları konularında tüm süreçlerinizi ister sıfırdan, isterseniz var olan uygulamalarınızı örneklerle adım adım anlatıldığından ve tüm belge ve formları kendinze özgü düzenleyebileceğinizden rahatlıkla iyileştirebilirsiniz..

İşletmelere ve/veya IK Uygulayıcı ve yöneticilerine  Bütünsel IK Uygulamaları neden gereklidir.

İnsan Kaynakları Yönetici ve uzmanlarının, işletmelerine katkıda bulunmak ve varlıklarını sürdürmek amacıyla kendilerinin ve İnsan Kaynakları bölümünün rollerini düşünmeleri ve irdelemeleri gerekmektedir. Bu günün çalışma hayatı ortamında büyük resmi görebilmek ve bu resmi hedef alan kaynakları harekete geçirmek İnsan Kaynakları için her zamankinden daha fazla önem taşıyor.

Eğer bugün çalışanlarınıza "İnsan Kaynakları bölümünün ne yaptığını" sorduğunuzda net cevaplar alamıyorsanız, bu durumda İnsan Kaynakları bölümünüzün rolünü tekrar düşünmesi ve fonksiyonlarını tanıtabilmek için kendi bünyesinde bir takım araştırmalara gitmesi gereklidir.

Bunun için yapılması gerekenler, İşletmenizde ; Tüm süreçlerinizi,  stratejik planlarınızı,stratejilerinizi, yönetim ve iletişim araçlarınızı etkili bir şekilde kullanmak ve ortak değerlerinizi ve temel amaçlarınızı, operasyonel hedeflere ulaşmak için kapsamlı olarak entegre etmek gerekmektedir.
İşte " Bütünsel IK Uygulamaları" ile bunları gerçekleştirmek çok kolay olacaktır.Bütünsel IK Uygulamaları CD içinde yer alan konular,
Aşağıdaki tüm konular TEK CD içinde tamamen uygulamaya yönelik adım adım yazılı anlatımlar ve örnekler, kullanılabilir formlar, Kitapta ise Konuların detaylı anlatımı bulunmaktadır. Ayrıca birçok konuda kolay anlaşılması için konulara ait uygulama kılavuzlarıyla ve hızlı ip uçlarıyla desteklenmiştir.
CD + Kitap
[ Kitap 305 Sayfa DIN A5 ]

  • Bütünsel IK
  • IK Test
  • IK Uygulama
  • Stratejik Satınalma
  • Lojistik - Depo - T.Z.Y.
  • IK' cı Olmayanlar için
İnsan Kaynakları Uygulamaları
TEM GRUP / Tüm Eğitimler Merkezi

1374 Sokak No:6 Kat:2-204
Büyükbaş İş Merkezi
Hilton Hotel Yanı
Çankaya / İZMİR

Tel: 0232 408 54 14 - 0544 232 80 64

info@ikuygulamalari.com

BÜTÜNSEL İK UYGULAMALARI
Aşağıdaki tüm konular TEK CD İçinde adım adım yazılı olarak örneklerle anlatılmış, Örnek ve kendinize uyarlayabileceğiniz formlar bulunmakta, ayrıca birçok konuda kolay anlaşılması için konulara ait uygulama kılavuzlarıyla ve hızlı ip uçlarıyla desteklenmiştir.
İNSAN KAYNALARI UYGULAMALARI
-    Prosedür Hazırlama
-    Prosedür Hazırlama Prosedürü
-    Detaylı Prosedür Örnekleri
-    Örnek Boş Prosedür Hazırlama Formları
-    Öneri Sistemi Uygulama Talimatı
-    İş Analizleri,
-    İş Analizi nedir,
-    Nasıl yapılır,
-    Yöntemler,
-    Örnek analiz formları
-    İş Analizi Yeterlilik Değerlendirmesi
-    İş Değerleme
-    İş Değerleme Kılavuzu - Puanlama Yöntemi
-    İş Değerleme Faktör Derece Tanımları
-    Örnek İş Değerleme - Puanlama Yöntemi
-    İş Değerleme Yöntemleri   
-    Norm Kadro
-    Nasıl yapılır
-    Örnek formlar
-    Yetkinlikler
-    Yetkinlik nedir, Nasıl belirlenir,
-    Yetkinlik profilleri,
-    Hangi yollarla yapılır,
-    Örnek yetkinlikler ve alt açılımları
-    Yetkinlik Ağırlıklandırma
-    Yetkinlik Kılavuzu örneği
-    Yetkinlik Değerlendirme Formları
-    Eleman Seçme yerleştirme
-    Seçme yerleştirme süreci detaylı anlatım
-    Seçme yerleştirmede kullanılan tüm   
     belgeler, formlar, prosedürler,
-    Eleman seçme yerleştirme süreçleri
-    Oryantasyon
-    Oryantasyon Eğitim Formları
-    Oryantasyon Eğitim Süreci
-    Oryantasyon Eğitimi Prosedürü
-    Personel Yönetim Planı

-    Görev Tanımı
-    Görev tanımı nasıl hazırlanır
-    Görev Tanımında neler bulunur
-    Görev Tanımı Hazırlama prosedürü
-    Görev tanımı örnek formlar
-    Örnek birçok görev tanımı
-    Organizasyon Planı Oluşturma
-    Nasıl Oluşturulur.
-    Örnek Planlar
-    Ara Performans Değerlendirme
-    Nedir, Nasıl yapılır
-    Kariyer  - Rotasyon
-    Kariyer- Rotasyon Planı nasıl hazırlanır
-    Rotasyon takvimi nasıl hazırlanır
-    Örnek rotasyon takvimi
-    Rotasyon bitimi Raporu nasıl hazırlanır
-    Kariyer planlama
-    Rotasyon planlama
-    Rotasyon nasıl yapılır,
-    Örnekler ve formlar

PERFORMANS DEĞERLENDIRME
-    Performans değerlendirme nedir, nasıl ve niçin
     yapılır,
-    Performans değerlendirme yöntemleri
-    Ön Çalışma Kılavuzu
-    Performans Değerlendirme Kılavuzu
-    Performans değerlendirme Kapsam planı
-    Yetkinlik bazlı değerlendirme nedir nasıl yapılır,
-    Genel Temel Yeterlilikler
-    Hedef Bazlı değerlendirme nedir nasıl yapılır,
-    Hedef  ve Yetkinlik Birlikte Performans
     Değerlendirme nasıl yapılır,
-    Çoklu Değerlendiricili [180 - 360 Derece]
     Performans değerlendirme nasıl yapılır,
-    Hedef Bazlı Performans değerlendirme soruları
     nasıl hazırlanır,
-    Yetkinlik Bazlı performans değerlendirme soruları
     nasıl hazırlanır, [ Örnek kullanabileceğiniz
     yaklaşık 200 adet soru ]
-    Performans Yönetim Sistemi Prosedürü
-    Performans Değerlendirme Prosedürü
-    Performans Görüşmeleri İçin İpuçları

-    Performans Takip Formu-Örnekleri
-    Performans Değerlendirme Rehberi
-    Performans  sonrası  Değerlendirme anketi
-    Performans Öz değerlendirme Formu
-    Performans değerlendirme ağırlıklandırması
     nedir nasıl yapılır.
-    Çok Detaylı Uygulayabileceğiniz çalışan
     memnuniyet anketi
-    Performans değerlendirme yaklaşım anketi,
-    Performans Görüşme Sonuç Formu örneği
-    İşçi, memur, Yönetici için ayrı ayrı örnek
     değerlendirme formları
-    İşçi, memur- yöneticiler için ayrı ayrı
     performans Eğitim slâytları,
-    Eğitim İhtiyaç Talep Formu
-    Eğitim Konu Listesi
-    Performans Değerlendirme El Kitabı
-    15 farklı Performans Değerlendirme Formları
-    Performans Planlama ve Değerlendirme
     Formu
-    Performans Değerlendirme formu seviyeleri
-    Performans Değerlendirme formu kriterleri

-    Hedef bazlı değerlendirme
-    Nedir, Nasıl Yapılır
-    Ölçme ve Hedef belirleme
-    Neyin Ölçüleceğine karar verme
-    Performans Değerlendirme -Kişisel hedefler,
-    Kapsam İçi Performans Değerlendirme
-    Kapsam dışı Performans Değerlendirme
     [Sonuç formu kullanım örneği
-    Hedef ve Yetkinlik bir arada performans
     değerlendirme nasıl yapılır,
-    360 derece değerlendirme - Çoklu
     Değerlendirme
-    Anketler;
-    ÇMA-Çalışan Memnuniyeti Anketi
-    Personel Memnuniyeti Anketi
-    Personel Motivasyonu Anketi
-    İşletme Atmosferi Değerlendirme Anketi
-    Performans Değerlendirme Yaklaşımı Anketi
-    Dış Müşteri Memnuniyet Anketi

HEDEFLERLE-YONETIM
EKIP-CALISMASI
-    Hedeflerle Yönetim
-    Hedeflerle yönetim nedir,
-    Neleri içermelidir,
-    Nasıl olmalıdır,
-    Neler dikkat etmemiz gerek,
-    Stratejik hedefler nedir nasıl oluşturulur
-    Bölüm Hedefleri Nedir niçin ve nasıl hazırlanır,
-    Bölüm hedefleri ara değerlendirme nedir, niçin
     yapılır,
-    Kişisel hedefler hazırlanması,
-    Çalışma şekli hedefleri nedir niçin ve nasıl
     hazırlanır
-    Örnek hedef tabloları uygulamaları.

-    Ara Performans,
-    Ara performans ölçümü nedir, kimlere yapılır,
-    Örnek ara performans değerlendirme formu
-    KGK-Kurumsal Gelişim Kurulu Görevleri
-    Performans Hedeflerini Belirlemek İçin
     İpuçları
-    10 adımda hedef
-    Başarı planları nedir, nasıl hazırlanır.
-    Eylem Planları
-    Eylem planları nedir, neden oluşturmak
     gerekir.
-    Örnek Eylem planları

-    Ekip Çalışması Problem çözme
-    Problem çözme aşamaları,
-    Problemin boyutunun ortaya konulması,
-    Problemin unsurları,
-    Önlemler,
-    Hedefler
-    Teknikler, vb..
-    Ekip Oluşturma Süreci
-    Yüksek Performanslı Bir Ekip Oluşturma İpucu
-    Ekip çalışması Karar Süreçleri Çalışması
-    Ekip çalışması ve Problem çözme konusunda
     eğitim ve örnek çalışmanın anlatıldığı Slayt

KOÇLUK-MENTORLUK
İNOVASYON
ISYERINDE-DISIPLIN
-    Koçluk Süreçleri
-    İşyerinde Mentorluk
-    Koçluğun Önemi
-    Koçluğun örgütsel yararları
-    Koçluk nasıl çalışır
-    Koçluk Teknikleri
-    Mentorlukta Davranış- İpuçları
-    Mentorluk Toplantı Şablonu
-    Mentorluk Performans Formu Örneği


-    İnovasyon Nedir- Türleri- Açılımları
-    İnovasyonun Özellikleri ve Türleri
-    İnovasyon Denetimi
-    İnovasyon İhtiyacı Tespiti
-    İnovatif Çözümler Geliştirmek
-    İnovatif Çözümlerin Değerlendirilmesi
-    İnovatif Üretim Stratejileri
-    İnovasyonları ve gayri maddi [ Entelektüel
     Sermaye ] varlıkları nasıl koruruz
-    İnovasyonların Finansmanı
-    İnovasyonu Pazarlamak
-    İnovasyon ve IK Yönetimi
-    İnovasyon Ağları
-    İnovasyon ve Kültürlerarası ilişki
-    İnovasyon Analiz Anketi

-    Disiplin Nedir
-    Disiplinin amacı
-    Disiplinin Önemi
-    Disiplin Türleri
-    Çıkan hakkında duyuru
-    Çalışana iltifat
-    Örnek 1 İşyeri Disiplin Yönetmeliği
-    Örnek- 2  İşyeri Disiplin Yönetmeliği
-    Çeşitli Disiplin Tutanak Örnekleri
-    Disiplin Formu örnekleri

IK YONETICI TEMEL SORUMLULUKLAR
MISYON-VIZYON-TEMEL-DEĞERLER-AMAÇ
STRATEJIK-YONETIM
-    İnsan Kaynakları Yöneticisinin Temel
     Sorumlulukları
-    IK 6 Temel Fonksiyonu
-    IK Yöneticisinin İşlevleri
-    Örgütlerde IK yönetiminin rolü
-    IK Önemli On Adım
-    IK Diğer Temel Fonksiyonları
-    IKY Etkileri
-    IK Yaklaşımları

-    Misyon
-    Vizyon
-    Temel Değerler
-    Amaç

-    Stratejik Yönetim nedir
-    Stratejik Planlama Süreç Şeması
-    Stratejik Planlama
-    Durum Analizi
-    Paydaş Analizi
-    Kuruluş İçi Analiz
-    Örnek bir GZFT Analizi

SUREC-YONETIMI
SMART-HEDEFLER
TAKIM-VE-LIDERLIK
-    Süreç Yönetimi Nedir
-    Süreç Çeşitleri
-    Seçme Yerleştirme Süreci
-    Süreç Yönetimi ve İyileştirme Prosedürü Örneği
-    Birçok örnek süreç analizleri
-    Akış Şeması Sembolleri

-    SMART Hedefler Nedir
-    SMART Hedefler nasıl belirlenir
-    SMART Hedeflerini belirleme-örnek tablo

-    Takım lideri ve Koordinatörü
-    Takıma iltifat
-    Lider sorumluluğu
-    Lider etkinliği
-    Üretim lideri sorumluluğu

ONERI-ODUL-SISTEMI
EĞITIMLER
ENDUSTRIYEL-ILISKILER
-    Öneri Ödül Sistemi Nedir- Nasıl Uygulanır
-    Öneri Ödül sistemi Detaylı anlatım,
-    Öneri Ödül Sistemi uygulama talimatı,
-    Kullanılması gereken tüm form örnekleri,
-    Öneri Takip Formları
-    Bireysel veya İyileştirme Ekibi Öneri Formu
-    Öneri Değerlendirme ve Cevap Formu
-    Öneri-Ödül Derecesi Çizelgesi
-    Öneri ödül uygulama süreci,

-    Eğitim ihtiyaç analizi,
-    Eğitim planlama,
-    Eğitimin etkinliğinin ölçülmesi
-    Planlama, analiz, eğitimin etkinliği ölçüm
     formları, örneklerle anlatım.
-    Nokta Eğitimi nedir, nasıl verilir.

-    Endüstriyel ilişkiler işlevleri
-    Endüstri ilişkiler kavramlar
-    Endüstri sorunlara örnek
-    Endüstri Karşılaşılan problemler
-    Endüstri çatışmanın 2 nedeni
-    Endüstri sendikanın rolü

KÜRESELLEŞME
TASARLANABILIR PERFORMANS
DOKUMANLAR
-    Küresel IK etkileri
-    Küresel 5 fonksiyon

-    Tasarlanabilir Performans Değerlendirme
     nedir,
-    Hangi durumlarda nasıl uygulanır

-    Konularda anlatımların haricinde uygulamalara
     yönelik 220 den fazla dokuman kullanılmıştır
ISYERINDE-ETIK
IK Uygulayıcılarına Gerekli Olacak - DİĞER ÇALISMA HAYATI
-    İşyeri Etik ve Davranış
-    Davranış Örnekleri
-    İşyerinde İyi Örnek Olma
-    Disiplin ve koçluk
-    Mesleki Etik Kılavuzu

-    MOSCOW Önceliklendirme Analizi
-    Nedir, Nasıl yapılır
-    RACI Matrisi Nedir, Nasıl yapılır
-    RACI Matrisi örnekleri
-    SWOT analizi nedir niçin, nasıl yapılır
-    SWOT analizi uygulama örneği
-    Karar Matrisi Analizi Nedir, Adım Adım
     anlatım..
-    Risk Yönetimi Nedir Niçin, Nasıl uygulanır.
-    Risk Yönetimi Kılavuzu
-    Basit Temel Risk Değerlendirmesi Şablonu

-    Personel Metrikleri
-    Beyin Fırtınası nedir, niçin, nasıl yapılır
-    Beyin Fırtınası Kılavuzu
-    Affinity Diyagramı nedir niçin kullanılır,
-    Aile İşletmesini Profesyonelleştirme Niçin  
     nasıl yapılır,
-    Detaylı Aile İşletmesini Profesyonelleştirme
     Kılavuzu
-    Yeni Personel İşe Başlatma Nedir,
-    Bir personel yeni işe nasıl başlatılır..
-    Başlatıldıktan sonra neler yapılmalı
-    Yeni Personel Başlatma Rehberi

DİĞER BİLGİLER
-    Bütünsel IK Uygulamaları Sistemi nedir,
-    Neler yapılması gerekir,
-    Bir Projeye Başlarken Sorulması Gereken Sorular


-    Doğru Proje Çözümünü Yaptığınızdan Emin
     olmak
-    İşin Bittiğini nereden biliyorsun
-    Doğru Soruları Sorma
-    Çözüm Tamamlama kontrolü
-    İş, Rol, Yetkinlik ve Beceri Analizi Kılavuzu
Kredi Kartına vade farksız 9 taksite kadar alabilirsiniz.