Tüm Özlük İşleri Uygulamaları - Ücret Bordrosu nasıl hazırlanır, Kıdem, İhbar Tazminatı Nasıl Hesaplanır...

Özlük İşleri ve Personelcilik

Bu uygulamalar Digital CD ve Kitap tan oluşmaktadır.
İsterseniz personelciliğe merak sarmış olun ve bu konuları öğrenmek isteyin, ister halen bir personel departmanında çalışıyor olup kendinizi geliştirmek veya uygulamalarınızı doğru platforma oturtarak sürdürülebilir ve geliştirilebilir sistemler oluşturmak isteyin.

Bu uygulamarla Tüm Özlük işleri uygulamalarında, eleman nasıl alınacak, özlük dosyası nasıl oluşturulacak, oryantasyon nasıl yapılacak, Puantaj nasıl tutulacak, Ücret bordrosu nasıl hesaplanacak, eksik gün çalışmaları SGK ve ücret gün hesaplamaları açısından nasıl olacak, yıllık izinler nasıl kullanılacak, Kıdem tazminat ve İhbar tazminatı nasıl hesaplanacak ve daha birçok personel departmanının yaptığı tüm uygulamalar CD de pratik anlatımlarla [ Video Değildir ] adım adım anlatılmakta örnekleri ile size yol göstererek kendi başınıza kimsenin yardımına ihtiyaç duymadan tüm uygulamalarınızı oluşturabilirsiniz: Takıldığınız konularda biz desteğe her zaman hazırız.  .
Digital CD' de Tamamen uygulamaya yönelik detaylı anlatımlar, Uygulama örnekleri, örnek formlar, bulunmaktadır. Ayrıca Tüm konuların detaylı anlatıldığı Digital Kitap


Kitap İçerik detayları,

KİTAP ta ise Çalışma Hayatını ilgilendiren İK süreçleri ve yasal süreçlerin anlatıldığı tam 305 sayfa karton kapak kitap (DIN A5)
Kitap aşağıdaki konuları içermekte, anlatımlarda özellikle uygulamaya yönelik konularda dikkat etmeniz gerekenler ve ilgili konulardaki önerilerimizle bereber işgücü performans hesaplamaları formülleri belirtilmiştir.

 • Personel Yönetimi
 • Elemen Seçme Yerleştirme
 • Eleman Bulma
 • İç Kaynaklar,
 • Terfi,
 • İç Transfer,
 • Gayri Resmi Araştırma,
 • Beceri Envanteri,
 • Açık İşler Bildirimi
 • Dış Kaynaklar
 • Eleman Seçim Süreci
 • Başvuru Kabulü - Ön Görüşme
 • İş Görüşmesi
 • Görüşme Yöntemleri
 • İşe Alım Kararı
 • İşe Alıştırma [ Oryantasyon ]
 • Başarısız Oryantasyon
 • Özlük İşleri ve Özlük Dosyası
 • Özlük Dosyasında neler bulunur
 • Özlük İşlerinin yapması gereken işler,
 • Puantaj Nedir.. Nasıl düzenlenir..
 • Ücretli ve Ücretsiz izin
 • Yıllık İzin Kullanma
 • İzin Kurulu
 • Sosyal izinler
 • Ücret Uygulamaları
 • Giydirilmiş ücret
 • Ana-Kök ücret
 • Çıplak ücret
 • Brüt ücret
 • Net ücret
 • Ücret geliri
 • Nominal ücret
 • Reel ücret
 • Ücret düzeyi
 • Ücret yapısı
 • Ücret sistemleri
 • Ücretlemenin Amaçları
 • Ücret Politikası
 • Ana - Baz Ücret Sistemleri
 • Zamana Göre Ücret Sistemi

 • Parça Başına Ücret Sistemi
 • Götürü Ücret Sistemi
 • Özendirici [ Teşvik Edici ] Ücret Sistemleri
 • Özendirici Bireysel Planlar
 • Özendirici Grup Planları
 • İşçilerin Kârdan Pay Alması veya Kâra Katılma
 • Yetkinliğe Dayalı Ücret Yönetimi
 • Yetkinlik Grupları
 • Yetkinliklerin Belirlenmesi
 • Yetkinliklerin İnsan  Kaynakları Fonksiyonlarıyla İlişkisi
 • Yetkinlik Bazlı Ücret
 • Yetkinlik Bazlı Ücret Yönetimi Aşamaları,
 • Giydirilmiş Ücret;
 • Son Ücret
 • İşçiye Sağlanmış Para ve Para ile ölçülmesi mümkün menfaatler,
 • İhbar Süresi – İhbar Tazminatı
 • İhbar Süresine ve Tazminatına Hak Kazanma
 • Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi
 • Sürekli İşler
 • Deneme Süresi
 • İhbar Süresi,
 • Bildirimin Hüküm Doğurması,
 • Bildirim Süresinin İşlemesine ilişkin Özel Durumlar,
 • Bildirim Öneli İçinde Feshin Geri Alınamaması
 • Yeni İş Arama İzni
 • Yeni İşverenin Sorumluluğu ve Toplu Çıkış
 • İhbar Tazminat / Ücretinin Hesaplanması, Ödenmesi, Zamanaşımı
 • İhbar Tazminatından Yapılan Kesintiler
 • Bildirimlere Ait Ücretin Peşin Ödenmesi
 • Zamanaşımı
 • Kötüniyet Tazminatı,
 • Fazla Çalışma
 • Fazla Saatlerle Çalışma
 • Fazla Çalışma Ücretinin Ödenme Zamanı ve Ödenmemesinin Sonuçları,
 • Fazla Çalışma Karşılığı Olarak Serbest Zaman
 • Fazla Çalışma Yapılamayacak İşler
 • Fazla Çalışma Yaptırılamayacak İşçiler
 • Fazla Saatlerle Çalışmaya ilişkin Sınır ve Yasaklara Uymamanın Sonuçları
 • Fazla Çalışmanın İspatı,


 • Bütünsel IK
 • IK Test
 • IK Uygulama
 • Stratejik Satınalma
 • Lojistik - Depo - T.Z.Y.
 • IK' cı Olmayanlar için
İnsan Kaynakları Uygulamaları
TEM GRUP / Tüm Eğitimler Merkezi

1374 Sokak No:6 Kat:2-204
Büyükbaş İş Merkezi
Hilton Hotel Yanı
Çankaya / İZMİR

Tel: 0232 408 54 14 - 0544 232 80 64

info@ikuygulamalari.com


 • Bordro Uygulamaları
 • Özlük İşleri
 • Özlük İşleri Neler Yapar
 • Dosyada Neler Bulunur
 • Dosyalama- Arşivleme
 • Giriş Çıkış İşlemleri
 • İdari Para Cezaları
 • Özlük İşleri Tanımları

 • Denetim
 • Bordro Hesaplama
 • Ücret Kesintileri Hesaplama
 • Asgari Gecim İndirimi Hesaplama ve Uygulaması
 • Bordro Parametreleri
 • İhbar Tazminatı Hesaplamaları
 • Kıdem Tazminatı Hesaplamaları


 • Güncel Yasalar
 • Güncel Yönetmelikler
 • Fazla Mesai Hesaplamaları
 • Engelli Eski Hükümlü Uygulamaları
 • İzin Uygulamaları ve Hesaplamaları
 • Ücret Ödeme şekilleri
 • SSK Gün Sayıları hesaplama
 • Yasal Bildirim Uygulamaları
Digital CD İçindeki Konular

Digital CD + Kitap
[ Basılı gönderilmemektedir ]
Kredi Kartına 12 Aya kadar taksitle  alabilirsiniz.